Celaleddin Ada – Mekke

BY ADMİN 26 Ekim 2016

Celaleddin Ada Mekke İlahi Sözü

Sél olmuş insanlar oraya akar gördüm gözyaşları sokaklar yıkar Lébbéyk sédası da Mékké’yi sallar
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Varılınca girdim bén dé tavafa şaşkın şaşkın hémi baktım altın kapıdaydı canım Mustafa
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Béytullahı gördüm şaşkına döndüm Rükn-ü Yémani’dén çok lézzét aldım
Cébrail’i orda nöbétté gördüm gördüm bu âlémi bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Vardım él sürdüm Esvéd taşına gayrı güç yétér mi gözüm yaşına orda dua éttim tüm kardéşimé
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Ortada süzülür Makam-ı İbrahim öylé hikmét kılmış Rahman-ı Rahim yétér ki istéyin Rabbimiz Kérim
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Hatim dédikléri çévrili duvar birçok Péygambér dé orada yatar Hacér validémiz İsmail dé var
Gördüm bén bunları bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Nicé yiğit gördüm boynunu bükmüş él bağlamış huzurda kıyamda durmuş Arşın mélékléri Arza dökülmüş
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Kimi bomboş idi kimi dé dolu kimi déli olmuş kimisi véli érénlér dökülmüş orda bésbélli
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Kimi yükün tutmuş kimisi nâçâr kimi éllérini boş yéré açar Hakka sadık gördüm kalmamış nâçâr
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Nicésini gördüm Kur’an élindé yalan dolan gıybét hâlâ dilindé çok şéyi kaybétmiş Haram ilindé
Üzüldüm bunlara bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Kıyamét yaşadık nur Arafat’ta péygambérlér döküldü durdu vakfaya bératlar dağıldı éhl-i takvaya
Sévdim Béytullahı/bu âlémi bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Müzdélifé’dé bir gécé yattım mübarék dağından taşı topladım tékbirlé Mina’da şéytan taşladım
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Müzdélifé’dé hacı çok zahmét çékér süslénmiş Béytullah hacıyı béklér ziyarét tavafından indi méléklér
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin
Véda tavafında döküldü bélim kırıldı kanadım tutmadı kolum ayrılık günüydü sabır vér Rabbim
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin

Hacıların yolu çilédén çilé sabrétméyén hacının haccı nafilé sabrédénlér gördüm kırklarla bilé
Sévdim Béytullahı bén né söyléyim sévdalandım kardaş bana déğméyin