Celaleddin Ada – Bir Yel Eser

BY ADMİN 26 Ekim 2016

Celaleddin Ada Bir Yel Eser İlahi Sözü

Bîr yel eser Medineden bu yâna
Ahmedîmin kokusunu getirir
Allâhım kavuştur sen beni ona
Yoksâ bu hasretlik beni bitirir

Yârdım eyle Ravzasına gideyim
Yüzlerimi örtüsüne süreyim
Ahmedîmi düşlerimde göreyim
Yoksâ bu hasretlik beni bitirir

Rüzgar eser Medineden bu yanâ
Sânki Resulümden selam getirir
Ya Râbbi aç yolumu gideyim Ona
Yoksâ bu hasretlik beni bitirir

Yârdım eyle Ravzasına gideyim
Yüzlerîmi örtüsüne süreyim
Ahmedîmi düşlerimde göreyim
Yoksâ bu hasretlik beni bitirir