Biz Türkler

BY ADMİN 20 Aralık 2014

Atatürk Sözleri

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.