Bayram Büyükoruç – Sultanımın Köyü

BY ADMİN 16 Ekim 2016

Bayram Büyükoruç Sultanımın Köyü İlahi Sözü

Durağa düstü yolum
Şükür gélmédén ölüm
Sévdiğim gonca gülüm
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Génçlik çağın géçmédén
Hénüz kabré girmédén
Gél tövbé ét tézindén
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Şu gönlüm Hakka vardı
Rasulün aşkı doldu
Dérdim tükénip soldu
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Yürüdüm nur Mérkada
Gavsla Sultan orada
Gél séndé ér murada
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé