Abdurrahman Önül – Yana Yana

BY ADMİN 30 Eylül 2016

Abdurrahman Önül Yana Yana İlahi Sözü

Senin âşkın ile yanmak
Lütfu Keremdir Allâhım
Susayıp aşkına kânmak
Derde merhemdir Allâhım

Ver yanâyım ver yanayım
Ben âşkın ile Allahım
Yak âşkına boyanayım
Ben yanâ yana Allahım

Enbiyalâr evliyalar
Aşkına yândı Allahım
Nice derviş ihvânlar
Hep seni andı Allâhım

Ver yanâyım ver yanayım
Ben aşkın ile Allâhım
Yak aşkına boyanâyım
Ben yana yana Allâhım

Ahmed Muhâmmed aşkına
Ben de yanâyım Allahım
Her dem herân seni bilir
Seni anayım Allâhım

Ver yanâyım ver yanayım
Ben âşkın ile Allahım
Yak âşkına boyanayım
Ben yanâ yana Allahım

Sen de yânıp sen de bitmek
Seni sevmekdir Allâhım
Nefsi dünyâyı terk etmek
Sana ermektir Allâhım